BOS+: Bescherm het Yasuni-Reservaat

Tien keer de oppervlakte van België, zoveel tropisch regenwoud zijn we de afgelopen twee jaar wereldwijd verloren. Nooit eerder zag onze aarde zoveel van zijn kostbaar tropisch woud verdwijnen.

Toch zijn we in staat het tij te keren. Internationale experten en BOS+ zijn het er helemaal over eens: inheemse gemeenschappen zoals de Waorani in het Amazonewoud in Ecuador hebben de sleutel in handen om onze regenwouden te vrijwaren van een desastreuze kaalslag.

Al sinds 2012 werkt BOS+ intensief samen met de Waorani-vrouwen. Samen gaan ze op zoek naar economische en sociale alternatieven die het bos en bewoners maximaal respecteren en bedreigende activiteiten zoals illegale houtkap overbodig maken.

Jouw steun gaat rechtstreeks naar de bewoners van het Yasuní-reservaat zodat zij hun gebied kunnen beschermen.

KLIK HIER OM TE STEUNEN

BOS+: Waarom ook bomen buiten het bos belangrijk zijn

Individuele bomen, parkjes, tuinen, houtkanten, en andere elementen van groene infrastructuur in het landbouwgebied en het bebouwde gebied en zorgen voor verbindingen tussen grotere natuurentiteiten. Deze verbindingen zijn van belang voor heel wat planten- en diersoorten.

http://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/33497/31588/groene-infrastructuur-brengt-leven-in-de-stad.html

Vooral voor de tropenbewoners zijn de bomen op hun velden, rond hun huizen en in hun dorpen van heel groot belang. En ook bij ons, onder meer in een landbouwcontext en in steden en dorpen, zijn bomen nuttig en kunnen ze bijdragen aan een betere ecologie én economie. Reden genoeg dus om ook stil te staan bij bomen buiten het bos.

http://www.bosplus.be/nl/bomen-buiten-het-bos/bomen-buiten-het-bos